Betaalmogelijkheden
iDEAL
Overschrijving
Contant of via betaalverzoek  (alleen bij afhalen)

Achteraf betaling niet mogelijk

 

Leveren
Krea2day heeft niet alle artikelen op voorraad.
Bestellingen worden wel zo snel mogelijk afgeleverd, en dien nodig besteld.
Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling.
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat.
De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
De Klant dient rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten.
Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Krea2day daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering te retourneren.
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Krea2day te retourneren.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan zorgt Krea2day zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Krea2day betaalde bedrag.
De kosten van retour zijn voor rekening van de Klant. Alleen het aankoopbedrag + de oorspronkelijke vergoed

Krea2day verstuurd pakketten in Nederland en buitenland met DHL service.